Zbrodnia i zadośćuczynienie. Dylematy Dextera w najnowszych „Przypadkach kryminalnych”

Niebawem ukaże się nowy tom „Przypadków kryminalnych”, których pomysłodawczynią jest kryminalistyk, dr Joanna Stojer-Polańska. Tym razem pretekstem do podjęcia rozważań o istocie dobra i zła, winy i kary stał się popularny serial kryminalny pt. „Dexter”.

Wszystkie teksty są już oddane do druku. Policyjny rysownik, znakomity artysta grafik, Waldemar Piekarski, przygotował grafiki specjalnie dla tego wydania i odrębnie dla poszczególnych części tekstu. Jego prace zawsze genialnie współgrały z kryminalistycznymi tekstami, teraz jednak te artystyczne wizje wyrażają coś więcej, stanowią odrębną narrację plastyczną, przejmującą, wręcz porażającą prawdą o traumie i dychotomii aksjologicznej – zupełnie tak jakby twórca znakomicie wyczuwał demony tkwiące w głowie filmowego Dextera, co nie powinno dziwić ze względu na doświadczenie zdobyte w pracy w policji. Wydawca składa hołd rysownikowi i jego pracom – i choćby dla nich warto zainteresować się tymi publikacjami – Waldemar Piekarski ilustrował bowiem wszystkie dotychczas wydane tomy „Przypadków kryminalnych”.

Czego można spodziewać się po najnowszej publikacji?

Oto fragmenty recenzji.

Kolejny tom „Przypadków kryminalnych” poprzez nawiązanie do opisu sprawczości przestępstwa jest dziełem zawierającym spory ładunek treści poznawczych i eksplikacyjnych. Książka to spektrum zagadnień kryminalistycznych o silnym potencjale interdyscyplinarnym. Zawarte w niej tezy i opinie, zwłaszcza o obliczach przestępcy, „zaklinaniu rzeczywistości prawnej”, stosunku praw człowieka i praw zbiorowych osadzonych w świetle rzeczywistości procesowej, ale również pozostałe opinie i komentarze, skłaniają do pogłębionych refleksji i mogą stanowić zachętę do podejmowania dalszych badań naukowych oraz kierunków pożądanej legislacji. Dodatkową mocną stroną książki jest analiza zagadnień z zakresu teoretycznoprawnych, społecznych, kryminalistycznych i kryminologicznych aspektów przestępstwa, w oparciu o doskonale uchwycone i przytoczone przykłady z praktyki. Zdecydowanie podnosi to walory poznawcze i oferuje Czytelnikowi szeroką perspektywę naukową. Poszukiwanie charakteru sprawcy w czynie przestępnym na podstawie przypadków opiniowania sądowo-psychologicznego, ścigania i osądzania sprawców czy poszukiwania osób zaginionych często wymyka się statystykom kryminalnym, budując ciemną liczbę przestępstw. Niektóre sprawy nigdy nie znajdują swojego wyjaśniania, a inne dopiero po latach. Dlatego niezwykle trafne wydają się być słowa Redaktorki tomu o tym, że „lekceważenie istnienia ciemnej liczby jest próbą zaklinania rzeczywistości”

dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ

 

Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera – dyskusja nad sprawstwem, winą i karą to kolejne, zbiorowe wydanie pod redakcją dr Joanny Stojer-Polańskiej. Autorka konsekwentnie, już od paru lat, przy wsparciu naukowców i specjalistów praktyków, podejmuje bardzo trudne, złożone tematy związane z przestępczością. Głównym wątkiem dającym pretekst do dyskusji na łamach omawianej pozycji, stał się tym razem popularny serial telewizyjny Dexter. Tytułowy bohater, rozprawiając się w brutalny sposób z zabójcami, wymierza sprawiedliwość tam, gdzie w jego mniemaniu zawiódł system. Najnowszy tom Przypadków… to swego rodzaju debata dotycząca niezwykle istotnych zagadnień ujętych w tytule, postrzeganych przez pryzmat ofiary i sprawcy. Autorzy poszczególnych artykułów podejmują na łamach książki rozważania, próbując znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas wszystkich pytania. Jakie są granice, do których może posunąć się człowiek w imię subiektywnie pojętej sprawiedliwości? Czy sprawiedliwość dla wszystkich oznacza to samo? Czy o predyspozycjach do przestępczości decydują uwarunkowania genetyczne czy psychospołeczne? Jak zapewnić nie w pełni ukształtowanemu jeszcze człowiekowi skuteczną pomoc i ochronę? Sedno niejednej historii przedstawionej w opracowaniu wydają się oddawać słowa słynnej polskiej poetki: „Tyle wiemy o osobie, ile nas sprawdzono”. Pomimo że nie znajdziemy w tej lekturze prostych rozwiązań i odpowiedzi, to jednak postawione w niej tezy i pytania zmuszają do głębszej analizy i refleksji.  Zarówno nad kondycją naszego sumienia, jak i kondycją współczesnych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Zachęcają też do dalszej dyskusji, dotyczącej narzędzi i metod, stosowanych w celu skutecznego zapobiegania i wykrywania przestępczości, trudności wynikających z procesu dowodowego, a także resocjalizacji sprawców, również tych nieletnich.

mł. insp. M. Puzio-Broda, radca w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP

 

Na zdjęciu: Jedna z prac Waldemar Piekarskiego oraz projekt okładki książki na bazie przewodniej grafiki tego niezwykle utalentowanego twórcy