Wydawnictwo

Witamy na stronie Wydawnictwa Naukowego „SILVA RERUM”. Jest ono adresowane do ludzi nauki i wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swe horyzonty i pogłębić wiedzę o otaczającym świecie. Dla tych, którzy zadają sobie i innym pytania, dla tych, których życie jest drogą w poszukiwaniu odpowiedzi. Nawet takich, które niekiedy są niemożliwe do odnalezienia. Ale sama droga w poszukiwaniu owych odpowiedzi stanowi już sens sam w sobie. Nasze Wydawnictwo kieruje swe skupienie w stronę myślicieli, badaczy, naukowców – wszystkich tych, którzy swe przemyślenia, dociekania, analizy naukowe pieczołowicie spisują i pragną opublikować.

Wydanie książki naukowej – krok po kroku – pobierz - @Silva Rerum_Proces wydawniczy krok po kroku

Do współpracy zapraszamy mistrzów w świecie nauki – grono profesorskie, ale i młodych naukowców, którym trudniej wypromować się w wielkich, kosztownych i zbiurokratyzowanych, sformalizowanych strukturach wydawniczych. Tu znajdą swoje miejsce!
Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM” działa od sierpnia 2013 r. Zajmuje się wydawaniem publikacji naukowych z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza prawniczych, społecznych, medioznawczych, pedagogicznych, psychologicznych, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pozamilitarnego (społecznego, kulturowego, ekologicznego…). Od 2016 r. rozszerzyliśmy działalność, włączając do naszej oferty wydawniczej beletrystykę.
Nasi Autorzy są dla nas jedyni, niepowtarzalni i bezcenni. Zapraszamy do publikowania zwłaszcza młodych naukowców, o niepowtarzalnej sile swego talentu, z pasją odkrywcy. Zapraszamy do współpracy Mistrzów – profesorów i przewodników młodego pokolenia. Zachęcamy do kontaktu środowisko naukowe, indywidualnych i zbiorowych Autorów. Jesteśmy otwarci na różnorodne wyzwania i  nietypowe doświadczenia.

Nasze wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe /80 pkt/.

Link do wykazu: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

Pobierz: 1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54

Wszystkie nasze publikacje wychodzą w wersji tradycyjnej, papierowej oraz elektronicznej jako e-book. Wydajemy również książki z podwójnym logo – własnym oraz Zleceniodawcy /placówki naukowej/.

Wydajemy recenzowane publikacje naukowe na indywidualne zlecenie Autora, placówki naukowej, instytucji.

Informacje o naszych książkach publikowane są na stronie  http://www.naukowiec.org/ksiazki.html.

Wskazania edytorskie dla Autorów znajdują się w zakładce „Dla Autorów” w menu głównym „AUTORZY”.
Zakładka „Dla Recenzentów” zawiera wskazania recenzenckie.

silva-rerum-logo