Współpraca wydawnicza

Wydajemy również przy współpracy z innymi uczelniami czy placówkami naukowymi, uwzględniając logo współwydawcy.

Współpracowaliśmy m.in. z uczelniami/placówkami naukowymi:

  • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
  • Instytut Historii PAN
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Uniwersytet SWPS
  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii /Uniwersytet Warszawski/
  • Wyższa Szkoła Handlu i Usług
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Oto przykładowe publikacje powstałe w oparciu o kooperację Wydawnictwa z innymi podmiotami naukowymi: