Opis procedury wydawniczej


Jak wydać książkę naukową? Krok po kroku

1. Wydajemy wyłącznie pozycje recenzowane /r…