Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej – prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak

Zespół Rady Naukowej:

- prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
- prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski
- prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
- prof. zw. dr hab. Karol Olejnik
- prof. zw. dr hab. Janusz Karwat
- prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski
- prof. dr Fidelis Lankes
- dr Michael Knogler
- dr Marga Jennewein
- dr Bartosz Hordecki
- dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
- dr Iwona Olejnik
- dr Jerzy Kuczyński