- Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne opiniuje i recenzuje w ramach pierwszej tzw. recenzji wewnętrznej nadesłane do publikacji dzieła.

Skład Kolegium Redakcyjnego:

dr Andrzej Guzowski

dr Bartosz Kowalczyk

dr Tomasz Mames

dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak