Publikacje


Książki drukowane wydawane są zwykle również w postaci elektronicznej jako e-book

Nasze najnowsze publikacje znajdą Państwo na stronie:
https://wydawnictwo-silvarerum.eu/publikacje/

J. Babiak: Lwowskie sacrum. Nostalgiczna podróż śladami polskości i Polaków /wydanie czarno-białe w oprawie miękkiej/

Lwowskie przód

Niezwykły i poruszający zapis podróży nost

„Bezpieczeństwo XXI Wieku Szanse – Zagrożenia – Perspektywy” – Aspekty bezpieczeństwa pracy

bezpieczeństwo 3

Recenzja dr hab. Marek Sokołowski

ISSN 2450-88

Bartosz Kowalczyk: Szkice o modernizmie

szkice

Recenzenci

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zm…

Mikołaj Jacek Łuczak: Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna

komunikacja okładka

Recenzja
dr hab. Radomir Miński prof. SWPS

ISBN…

K. Klimkiewicz, H. Cierpisz, J. Dejnaka: Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności

Okładka naukowa cała

ISBN

978-83-66353-15-2 – książka w mi

Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko kobietom

Przypadki kobiety okłądka nowe

ISBN

978-83-66353-27-5 -
Książka w miękkiej

Klaudia Bączyk-Lesiuk: Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku

Judasz - okładka całosć

ISBN

978-83-66353-23-7 – Książka w mi…

Janusz Kraśniak, Gabriela Roszyk-Kowalska: Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania struktury procesowej

kusp_okładka

Recenzent:
dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. n…

K. Kakareko, T. Kononiuk, J. Sobczak: Fundamenty zawodu dziennikarza

fzd okladka

ISBN

978-83-66353-25-1  - Książka w mięk…

Kinga Przybysz-Polakowska: Świeckie czy wyznaniowe? Wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005–2015

świeckie_okładka_cała

ISBN 

978-83-66353-21-3 - książka w miękki…

Dariusz Łukasiewicz: Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Okładka Cyrulicy cała

Recenzent:
prof. dr hab. Stanisław Żerko

ISBN …

Joanna Stojer-Polańska: Niesamowite przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach. W trosce o bezpieczeństwo. Cz. II

Psy i konie II

Recenzja:
Magdalena Bednarek, Danuta Piniewsk…

J. Stojer-Polańska, M. Polańska, L. Polańska: Niesamowite przygody funkcjonariuszy na czterech łapach i kopytach – w poszukiwaniu śladów kryminalistycznych. Cz. I

Psy i konie I okładka

Recenzja:
Magdalena Bednarek, Danuta Piniewsk…

Elżbieta Trylińska-Tekielska: Praca w hospicjum

Hospicjum Podtytuł:

Predyktory podjęcia pracy w hospic…

Kornelia Ćwiklak: Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne

Literackie podróżeRecenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Mikołaj…

Ksenia Kakareko: Status prawny twórców utworów filmowych

KKStatus

Recenzja naukowa
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna …

Piotr Benedykt Zientarski: Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej

PBZ Mniejszosci

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmaj
prof. dr ha…

Marek Woch: Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej)

mwRecenzent

Dr hab. Daniele Stasi, prof. nadzw., U…

Bogdan Grenda: Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Lotniska okłądka całosć

ISBN

 • 978-83-65697-83-7 /Książka w miękkiej

Piotr Goruk-Górski: Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny

kolej okładka

ISBN

 • 978-83-65697-81-3 /Książka w miękkiej

Tadeusz Gadkowski: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa

tg

ISBN

 • 978-83-65697-78-3 - Książka w miękki

Prawa człowieka wobec koncepcji human security

pcz5

Redakcja:

Daria Bieńkowska

Ryszard Kozłowsk…

Bogna Wach: Spór o legalizację eutanazji. Przegląd argumentów

eut

ISBN

 • 978-83-65697-93-6 /druk/
 • 978-83-65697-9

Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

moda okISBN

 • 978-83-65697-70-7  /druk/
 • 978-83-65697

Ryszard Kowalczyk: PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

rk nowe

ISBN 978-83-65697-76-9 /druk/
ISBN 978-83-656…

Dominika Narożna: Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce

rzecznik

ISBN

 • 978-83-65697-74-5 /druk/
 • 978-83-65697-7

Małgorzata Talarczyk: Anorexia nervosa. W sieci pułapek

anorexia

ISBN

 • 978-83-65697-72-1 /druk/
 • 978-83-65697-7

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

BiArch

ISBN

978-83-65697-60-8 /druk/
978-83-65697-6…

REFORM OF PROTECTION OF PERSONAL DATA SYSTEM – PURPOSE, TOOLS, EFFECTS

rodo en

ISBN

• 978-83-65697-28-8 /druk/
• 978-83-6…

Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive

Italia_ok.

ISBN

 • 978-83-65697-66-0 – ISBN druk
 • 978-83-