Recenzenci

Przewodniczący Rady Recenzenckiej – prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

Publikacje wydane przez Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM recenzowali m.in.:

 • Banaszak Bogusław, prof. dr hab.
 • Bożyk Stanisław, prof. UwB dr hab.
 • Branicki Wojciech, dr hab. prof. UJ
 • Cieślak Eugeniusz, dr hab.
 • Dubicki Tadeusz, prof. dr hab.
 • Gołdyn Piotr, prof. UAM dr hab.
 • Gruszewska Sławomira, prof.
 • Hoc Stanisław, prof. dr hab.
 • Jakubczak Krzysztof, dr
 • Jakubczak Marzenna, dr hab.
 • Jeleniewski Marek, prof.
 • Kamiński Ireneusz C., prof. INP PAN dr hab.
 • Karaźniewicz Justyna, dr hab.
 • Karwat Janusz, prof. zw. dr hab.
 • Kowalczyk Ryszard, prof.
 • Kowalczyk Ryszard, prof. zw. dr hab.
 • Łaski Piotr, prof. US dr hab.
 • Łukomski Grzegorz, prof.
 • Łuszczykiewicz Piotr, dr hab. prof. UAM
 • Marcinkowski Jerzy, prof. dr hab. n. med.
 • Menkes Jerzy, prof. zw. dr hab.
 • Menkes Jerzy, prof. zw. dr hab.
 • Michalak Wojciech, prof. dr hab.
 • Mizerkiewicz Tomasz, prof. UAM dr hab.
 • Pietrzykowski Tomasz, dr hab.
 • Pływaczewski Emil, prof. dr hab.
 • Radomyski Adam, dr hab.
 • Rajchel Jan, gen. bryg. pil. dr hab.
 • Sawicki Adam, dr hab.
 • Skóra Agnieszka, prof. UMK dr hab.
 • Smulski Jerzy, prof. dr hab.
 • Sobczak Witold, prof.
 • Szczot Monika, prof.
 • Szwarc Andrzej Jan, prof. zw. dr hab. dr h.c.
 • Walczak Krzysztof, prof. UWr dr hab.
 • Walczak Krzysztof, prof. UWr. dr hab.
 • Walkowski Maciej, prof. UAM dr hab.
 • Wiegandt Ewa, prof. dr hab.
 • Wiśniewski Janusz, prof. dr hab.
 • Wójcik Stanisław, prof. zw. dr hab.
 • Zabłocki Eugeniusz, prof. dr hab.
 • Zieliński Tadeusz, dr hab.
 • Żerko Stanisław, prof. zw.
 • Żołądź-Strzelczyk Dorota, prof. zw. dr hab.