Jak wydać książkę naukową? Krok po kroku

1. Wydajemy wyłącznie pozycje recenzowane /recenzent zewnętrzny, recenzja wydawnicza wewnętrzna/ oraz po weryfikacji w programie antyplagiatowym. 2. Książki, które przeszły weryfikację antyplagiatową i uzyskały pozytywne opinie recenzentów, mogą zostać skierowane do dalszego procedowania wydawniczego. W tym celu prosimy o przekazanie danych dotyczących publikacji – liczby znaków ze spacjami, liczby tabel, wykresów i grafik, liczby stron kolorowych, co stanowić będzie podstawę sporządzenia kalkulacji wydawniczej. Wydawnictwo finansuje wydanie publikacji na poziomie ok. 10 proc. kosztów ogólnych. 3. Po zaakceptowaniu przez Autora/Zleceniodawcę kalkulacji przekazujemy umowę wydawniczą do podpisania; podpisany skan prosimy o odesłanie na adres mailowy wydawnictwa, a oryginały papierowe na adres korespondencyjny. 4. Po otrzymaniu podpisanego oryginału umowy można nam przekazać plik książkowy w wersji ostatecznej, przeznaczonej do druku. 5. Tekst w wersji ostatecznej przekazujemy do korekty i redakcji, a nasi korektorzy i redaktorzy kontaktują się z Autorem w celu uzgodnienia wersji finalnej, uzgadniają wszelkie zmiany, eliminują błędy, nic się jednak nie dzieje bez wiedzy i przyzwolenia Autora. 6. Po uzyskaniu akceptacji Autora wersji po korekcie i redakcji plik tekstowy przekazujemy do składu. Grafik układa odpowiednio treść na kolejnych stronach. Książkę po składzie także musi zaakceptować Autor. Jednocześnie Studio Graficzne przygotowuje projekty okładek, a Autor dokonuje wyboru okładki. 7. Wówczas kierujemy książkę do wydruku próbnego, a egzemplarz próbny drukarnia wysyła do Autora. 8. Gdy Autor zatwierdzi wydruk, przygotowujemy e-book oraz kierujemy książkę drukowaną oraz elektroniczną do dystrybucji zewnętrznej; można ją też nabyć w naszej e-księgarni. 9. Autor otrzymuje egzemplarze autorskie /bezpłatne/ oraz ma prawo nabycia dowolnej liczby egzemplarzy z 50-procentowym rabatem. Plik do pobrania - @Silva Rerum_Proces wydawniczy krok po kroku