Nauki humanistyczne


J. Babiak: Lwowskie sacrum. Nostalgiczna podróż śladami polskości i Polaków /wydanie czarno-białe w oprawie miękkiej/

Lwowskie przód

Niezwykły i poruszający zapis podróży nost

Bartosz Kowalczyk: Szkice o modernizmie

szkice

Recenzenci

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zm…

Mikołaj Jacek Łuczak: Komunikacja w społeczeństwie sieci. Technologia, bezpieczeństwo i zmiana społeczna

komunikacja okładka

Recenzja
dr hab. Radomir Miński prof. SWPS

ISBN…

Klaudia Bączyk-Lesiuk: Kreacje Judasza w prozie polskiej XX i początku XXI wieku

Judasz - okładka całosć

ISBN

978-83-66353-23-7 – Książka w mi…

Janusz Kraśniak, Gabriela Roszyk-Kowalska: Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania struktury procesowej

kusp_okładka

Recenzent:
dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. n…

Kinga Przybysz-Polakowska: Świeckie czy wyznaniowe? Wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005–2015

świeckie_okładka_cała

ISBN 

978-83-66353-21-3 - książka w miękki…

Dariusz Łukasiewicz: Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Okładka Cyrulicy cała

Recenzent:
prof. dr hab. Stanisław Żerko

ISBN …

Kornelia Ćwiklak: Literackie podróże do Polski i Niemiec. Studia imagologiczne

Literackie podróżeRecenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Mikołaj…

Ksenia Kakareko: Status prawny twórców utworów filmowych

KKStatus

Recenzja naukowa
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna …

Piotr Benedykt Zientarski: Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej

PBZ Mniejszosci

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Chmaj
prof. dr ha…

Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia

moda okISBN

  • 978-83-65697-70-7  /druk/
  • 978-83-65697

Ryszard Kowalczyk: PRACA ORGANICZNA I ETOS REGIONALNY WIELKOPOLAN Szkice politologiczno-regionalistyczne

rk nowe

ISBN 978-83-65697-76-9 /druk/
ISBN 978-83-656…

Dominika Narożna: Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce

rzecznik

ISBN

  • 978-83-65697-74-5 /druk/
  • 978-83-65697-7

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

BiArch

ISBN

978-83-65697-60-8 /druk/
978-83-65697-6…

Ryszard Kowalczyk: seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” – t. 1-7

WSR 1Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalist…

Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza. Zastosowanie pięciu typów ekwiwalencji Kollera oraz modelu bezpośredniego i pośredniego Vinay i Darbelnet w tłumaczeniu terminologii medycznej z języka angielskiego na polski

Zarzycki - Dylematy

„Głównym problemem w praktyce tłumaczeni…