Rada Programowa

Przewodnicząca Rady Programowej – prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
Redaktor Naczelny Kolegium Redakcyjnego – dr Zbigniew Dziemianko