Silva Rerum – Galeria drzew

Silva rerum dosłownie oznacza „las rzeczy”. Sylwami określa się formę piśmiennictwa popularną wśród szlachty polskiej, przeżywającą swój rozkwit w okresie baroku; sylwy wywodzą się m.in. z publikacji Silvae rzymskiego poety Stacjusza, zbioru zróżnicowanych formalnie i treściowo tekstów.

Stąd wątek drzew w naszym Wydawnictwie.

Galeria drzew