Medycyna i ochrona zdrowia


K. Klimkiewicz, H. Cierpisz, J. Dejnaka: Jakość życia w rodzinie z problemem niepłodności

Okładka naukowa cała

ISBN

978-83-66353-15-2 – książka w mi

Dariusz Łukasiewicz: Balwierze, cyrulicy, wyrwizęby. Z dziejów choroby i zdrowia

Okładka Cyrulicy cała

Recenzent:
prof. dr hab. Stanisław Żerko

ISBN …

Elżbieta Trylińska-Tekielska: Praca w hospicjum

Hospicjum Podtytuł:

Predyktory podjęcia pracy w hospic…

Marek Woch: Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej)

mwRecenzent

Dr hab. Daniele Stasi, prof. nadzw., U…

Bogna Wach: Spór o legalizację eutanazji. Przegląd argumentów

eut

ISBN

  • 978-83-65697-93-6 /druk/
  • 978-83-65697-9

Małgorzata Talarczyk: Anorexia nervosa. W sieci pułapek

anorexia

ISBN

  • 978-83-65697-72-1 /druk/
  • 978-83-65697-7

Filip Bolechała: Zabójstwo a niepoczytalność

FB ISBN 978-83-64447-89-1 /druk/

978-83-64447-9…

Daria Bieńkowska: Medycyna defensywna a nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki

MD okładka

ISBN

  • 978-83-65697-42-4 – Książka w mi

Jacek Sobczak: Prawo a medycyna

PaM okładka

ISBN

  • 978-83-65697-40-0 - Książka w miękki

JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – POLA REFLEKSJI, B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.)

czlowiekISBN

978-83-65697-14-1 /druk/
978-83-65697-1…

Łukasz Zarzycki: Dylematy tłumacza. Zastosowanie pięciu typów ekwiwalencji Kollera oraz modelu bezpośredniego i pośredniego Vinay i Darbelnet w tłumaczeniu terminologii medycznej z języka angielskiego na polski

Zarzycki - Dylematy

„Głównym problemem w praktyce tłumaczeni…

Pacjent odmienny kulturowo

Pacjent

Doktorzy, którzy zajmują się chorymi,

powin

Elżbieta Jęczmionka-Kopińska: Prawnoetyczne uwarunkowania zabiegów medycznych. Błąd w sztuce i niepowodzenie medyczne w polskim systemie prawnym

Prawnomedyczne uwarunkowania v6 fin

Spis treści
Wstęp
Rozdział I Pojęcie błęd…