Edyta Szott: Nizar Qabbani – poeta poza prawem i regułami

okładka Nizar Qabbani wer 7 2

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Nizar Qabbani winny współudziału we współczesnej poezji arabskiej
1.1. Nizar Qabbani – współczesny poeta i dyplomata
1.2. Fenomen Nizara Qabbaniego
1.3. Wykroczenia przeciwko regułom arabskiej poezji klasycznej
1.3.1. Dowody rzeczowe – obrazy słowami
1.3.2. Przyznanie się do winy – nowy język

Rozdział II. Oskarżony o działanie na szkodę państwa
2.1. Obrona z urzędu – Nizar jako „rzecznik praw kobiet”
2.2. Zbrodnia popełniona w afekcie – elegia „Balqis” jako oskarżenie arabskich fundamentalistów
2.3. Obrona konieczna – działanie w stanie zagrożenia niepodległości

Rozdział III. Podejrzany o obrazę obyczajów i uczuć religijnych
3.1. Utwory erotyczne – popełnione w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego
3.2. Proces z wyłączeniem jawności – słowa zakazane
3.3. Okoliczności łagodzące – wiersze subtelne

Zakończenie

Streszczenie w języku arabskim

Bibliografia

Aneks nr 1: Wybrane wiersze Nizara Qabbaniego w tłumaczeniu autorki

Aneks nr 2: Wiersze pisane odręcznie przez Nizara Qabbaniego

Aneks nr 3: Nizar Qabbani w obiektywie

Współczesna poezja arabska jest jak znajomy skrawek pustyni, którego mieszkańcy mówią zrozumiałym językiem o bliskich sercu sprawach. A wśród nich Nizar Qabbani – Syryjczyk, poeta, publicysta i dyplomata. Jeden z najbardziej cenionych poetów współczesnych w świecie arabskim, którego styl łączy w sobie prostotę i elegancję języka poetyckiego oraz bezpośredniość i wrażliwość w zgłębianiu tematów miłości, erotyzmu, feminizmu, religii i arabskiego nacjonalizmu. Poeta, którego kochały tłumy, nie kochało życie. Twórca, wzbudzający największe uwielbienie i równie wielką krytykę. Przez fanów uznany za piewcę miłości, piękna kobiecego ciała i patriotyzmu. Przez przeciwników oskarżony o działanie na szkodę państwa, nieposzanowanie tradycji, obrazę obyczajów i uczuć religijnych, a nawet niewierność i herezję, określany jako poeta tworzący poza prawem i regułami arabskiej poezji.
Treścią niniejszej pracy jest analiza najbardziej kontrowersyjnych utworów Nizara Qabbaniego oraz zajęcie stanowiska wobec ich krytyki. Zbierając materiały, nie znalazłam polskich opracowań poświęconych twórczości tego poety. Badania oparłam więc na źródłach arabskojęzycznych pochodzących z Syrii, Libanu, Egiptu, Tunezji i Jordanii. Większość z nich dotyczy jednak liryki Nizara Qabbaniego i opisuje go jedynie jako poetę miłości, jaśminu i kobiet. Utwory kontrowersyjne nie są publikowane, a co za tym idzie brak jest ich opracowań krytycznych nawet w krajach arabskich. Zmuszona byłam więc do korzystania z ogólnych publikacji na temat twórczości Nizara Qabbaniego, poświęcających niewielką część interesującej mnie problematyce.

Summary

The aim of my paper is the analysis of the most controversial writings of Nizar Qabbani, the Syrian poet, publicist and diplomat, and I want to entertain to the criticism towards his works.
Nizar Qabbani- one of the most respected poets in the contemporary Arabic world, whose style mixes simplicity and the distinction of the poetic language and also directness and sensitivity in the exploration of love, eroticism, feminism, religion and Arabic nationalism subjects. He is recognized by his fans as a bard of love, beauty of woman’s body and patriotism. The opponents accuse him of going against the country, disrespecting tradition, custom and religion outrage and even treason and heresy. He is also described as a poet who composes illegally and against the rules of Arabic poetry.
While gathering the materials to write the paper, I did not find any Polish coverage devoted to the work of Nizar Qabbani. My researches are based on Arabic-language sources derived from Syria, Lebanon, Egypt, Tunisia and Jordan.
They are included in three chapters. The first one is devoted to Nizar Qabbani as a representative of the contemporary Arabic poetry. I also explain what was the phenomenon of the poet and who Nizar Qabbani was and who he still is today in the Arabic world.
In the second chapter I analyze poet’s social and political works where most of them emerged on so called blacklists in Egypt and other Arabic countries.
The third chapter contains the analysis of those explicit erotic poems, considered to be the manifestation of heresy and profanity. The conclusion of the third chapter is a short elaboration of a few lyrical and love poems of Nizar Qabbani because they represent the largest part of his fifty-year creation, invariably touching until today, from the first to the last volume of poetry.