Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi

okładka

ISBN 978-83-64447-80-8 /druk/

Stron – 1 100

Pobierz plik - Między Klio a Themis - Księga – początek

————————————-

Spis treści

Spis publikacji Profesora Jacka Sobczaka

            Spis uczniów Profesora Jacka Sobczaka

Teksty

 1. Janusz Adamowski  Powrót do przeszłości czyli o próbach przejmowania mediów w Polsce przez państwo
 2. Andrzej Adamski     Tematyka środków społecznego przekazu w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej
 3. Andrzej Antoszewski           O odpowiedzialności rządzonych i wolności rządzących w demokracji
 4. Jerzy Babiak             Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – województwo wielkopolskie
 5. Roman Bäcker         Gorbaczow a sprawa polska
 6. Joanna Banasiuk      Pojęcie i istota utworów osieroconych w kontekście zmieniających się paradygmatów ochrony autorskoprawnej
 7. Bogusław Banaszak Wybory samorządowe – propozycje zmian
 8. Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska      Wiązanka urodzinowa dla Profesora Jacka Sobczaka (Pięć prawniczych miniatur)
 9. Katarzyna Błeszyńska         Ograniczenia praw autorskich w utworze dziennikarskim w świetle najnowszych zmian w prawie autorskim
 10. Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska     Uwagi na tle projektów nowelizacji art. 211 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 11. Joanna Buchalska    Wykorzystywanie nazwiska w „Fashion Law”
 12. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz        Rejestracja jako źródło prawa do prowadzenia działalności wydawniczej w nowych warunkach technologicznych
 13. Selim Chazbijewicz  Prometeizm w publikacjach Naczelnego Imamatu Muzułmanów polskich na Obczyźnie w latach 1945-1952. Omówienie specyfiki technicznej i wydawniczej tychże publikacji
 14. Ryszard Czerniawski          Giełdy w Polsce
 15. Joachim Diec            Rosja neoimperialna w perspektywie konstruktywistycznej
 16. Katarzyna Dudka    Utrwalanie przez media przebiegu rozprawy głównej przed sądem karnym
 17. Ewa Ferenc-Szydełko          Dobra osobiste. Kilka uwag natury ogólnej
 18. Tomasz Goban-Klas            Termin “media” – krytyka, obrona i objaśnienie
 19. Waldemar Gontarski           Plagiat naukowy i inne dowody fałszywe (przesłanki wznowienia postępowania) w postępowaniu o awans naukowy
 20. Genowefa Grabowska        „Zostać zapomnianym w Internecie” – prawem człowieka nowej generacji?
 21. Piotr Grochmalski    Polska myśl geopolityczna – Adolf Bocheński, a Juliusz Mieroszewski
 22. Marian Grzybowski             Konstytucja i jej zmiany jako narzędzie utrwalenia skutków przewrotu politycznego — przypadek Turcji (1960-1982)
 23. Joanna Haberko       Choroba Hashimoto, objaw Chełmońskiego i zabieg Kristellera czyli o nazwisku w medycynie
 24. Stanisław Hoc           O ochronie źródeł informacji dziennikarzy
 25. Bartosz Hordecki     Tradycja retoryczna i hermeneutyczna jako źródła inspiracji w badaniach myśli politycznej i prawnej
 26. Alicja Jaskiernia       Federalna Komisja Komunikacyjna jako regulator rynku mediów w Stanach Zjednoczonych
 27. Jerzy Jaskiernia       Wolność religii i „życie razem” w wielokulturowym społeczeństwie demokratycznym w świetle analiz Rady Europy
 28. Edward Jeliński       O historii, czasie i micie – rozważania luźne
 29. Stanisław Jędrzejewski        Radio jako wartość
 30. Jiri Jirasek    Mafie, komiks a parkování
 31. Jan Jurkiewicz         Michał Römer w obronie niezależności Najwyższego Trybunału Litwy w 1922 r. (w świetle jego wspomnień)
 32. Ksenia Kakareko     Władza sądownicza na Białorusi
 33. Ireneusz C. Kamiński          Prowokacja dziennikarska a Europejska Konwencja Praw Człowieka
 34. Tadeusz Kononiuk   Klauzula sumienia w zawodzie dziennikarza
 35. Bogusław Kosmus    Sprostowanie – instytucja nadal niedoskonała
 36. Ryszard Kowalczyk Cechy prasowo-wydawnicze segmentu czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie światowej
 37. Wojciech Lis             Bezpieczeństwo informacyjne państwa w dobie współczesnych zagrożeń
 38. Maria Łoszewska-Ołowska Jawnie, czy w ukryciu? Polskie media a anonimizacja podejrzanych i oskarżonych – kilka uwag na tle wybranych problemów
 39. Ryszard Markiewicz            Remiks a prawo autorskie
 40. Iwona Massaka        Paradygmat ideologiczny w rosyjskiej pieśni masowej a patriotyzm Rossijanina
 41. Jerzy Menkes; Anna Kosiołek-Pęksa        O „niedojrzałości” społeczności międzynarodowej, czyli o suwerenie (w stosunkach międzynarodowych) i dojrzewaniu poprzez prawo
 42. Aleksander Wojciech Mikołajczak Turcyki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w rękopisie Barb. lat. 2105 z Biblioteki Watykańskiej
 43. Marek Mozgawa      Kilka uwag na temat przestępstwa kazirodztwa
 44. Bogusław Nierenberg          Kto, komu i co wkręca w wyżymaczkę czyli o majsterkowaniu władzy przy mediach
 45. Ewa Nowińska         O sprostowaniu prasowym jeszcze słów kilka
 46. Adam Olejniczak      O bezprawności rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, pomimo działania w społecznie uzasadnionym interesie
 47. Inga Oleksiuk           Aksjologiczne założenia autorsko-prawnej ochrony twórczości
 48. Henryk Olszewski    Redaktorzy „Historische Zeitschrift” – przewodnicy środowiska
 49. Jadwiga Pazdan       Forma oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku według rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r.
 50. Piotr Piesiewicz         Wideobloger jako podmiot dostarczający audiowizualną usługę na żądanie, a problem nieoznaczonych przekazów handlowych (reklama, sponsorowanie, lokowanie produktu).
 51. Anna Potyrała          Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjnego 2015-2016
 52. Aldona Prašmantaitė           Wileńska kapituła katedralna — szkice kontekstu prawnego obsady stanowisk kapitulnych w XIX wieku
 53. Nartsiss Shukuralieva, Artur Lipiński      Wybrane mechanizmy legitymizacji władzy w krajach Azji Centralnej
 54. Jaonna Sieńczyło-Chlabicz Stosowanie przez dziennikarzy „podstępnych” metod zbierania informacji oraz ukrytej kamery na tle konfliktu: wolność prasy o ochrona prywatności
 55. Bronisław Sitek        Abogados del Estado – ochrona prawna praw i interesów publicznych w Hiszpanii
 56. 56.  Krzysztof Skotnicki Wiek jako cenzus wyborczy
 57. Jędrzej Skrzypczak  Wybrane instytucje prawa prasowego w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej
 58. Dominik Stawicki     Rola Tadżykistanu w systemie bezpieczeństwa Azji Centralnej
 59. Jakub Stelina, Grzegorz Kuczyński          Zakres kolizji podstawowych obowiązków dziennikarza na gruncie art. 10 ustawy – Prawo prasowe
 60. Bogdan Szlachta       O Saevientibus Pawła Włodkowica uwag kilka
 61. Lucyna Szot  Ochrona godności dziennikarza
 62. Joanna Taczkowska-Olszewska     Status prawny zawodu dziennikarza w Polsce
 63. Grzegorz Tylec         Publikacja prasowa dotycząca sfery prywatności osoby duchownej
 64. Krzysztof Urbaniak Determinanty prawne, zwyczajowe i polityczne obsadzania urzędu sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki
 65. Wiesław Wacławczyk          American Civil Liberties Union i Article 19 w obronie wolności słowa
 66. Tadeusz Wallas       Transformacja systemowa w Polsce w świetle ważniejszych społecznych oczekiwań artykułowanych przed jej rozpoczęciem 
 67. Sebastian Wojciechowski    U źródeł sukcesów „Państwa Islamskiego”
 68. Jacek Wojtaś Zur Rezeption der „Nikomachischen Ethik“ des Aristoteles in Polen von 13. bis 17. Jahrhundert
 69. Kazimierz Wolny-Zmorzyński       Kultura fotografii dziennikarskiej. Etyka czy sensacja
 70. Stanisław Wójcik      Protagoniści polskiej ekonomii społecznej XVIII i XIX wieku
 71. 71.  Zofia Zawadzka       Obligatoryjne przesłanki odmowy publikacji sprostowania

Notki biograficzne autorów