Reforma ochrony danych osobowych. Cel – narzędzia – skutki

RODO

ISBN

  • 978-83-65697-30-1 - Książka w miękkiej oprawie       Wydanie 1
  • 978-83-65697-31-8  – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia
  • Cena 53,00-

Redakcja naukowa: Joanna Taczkowska-Olszewska, Monika Nowikowska, Agnieszka Brzostek

Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle ważnych i jednocześnie interesujących z jurydycznego punktu widzenia problemów współczesnego świata, zagadnień fundamentalnych dla ochrony praw i wolności jakimi są m.in. swoboda komunikowania, wolność wypowiedzi, a z drugiej strony, ochrona prywatności, prawo do zapomnienia, bezpieczeństwo publiczne. Wspólny mianownik dla prowadzonych analiz stanowią: zagadnienie ochrony danych osobowych oraz reforma dokonana przez uchwalenie rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. Oddawana do rąk Czytelników książka przedstawia wielość aspektów ochrony danych osobowych regulowanych polskim i europejskim ustawodawstwem, identyfikuje zagrożenia związane z naruszeniem danych osobowych w działalności organów władzy publicznej, jak również zawiera przydatne informacje o sposobach uchylania istniejącego ryzyka naruszenia danych osobowych.

Autorzy przyjmują, że centralnym problemem, jaki jawi się w związku z zachodzącymi zmianami, jest modyfikacja samej natury prawa do ochrony danych osobowych, które nabiera charakteru majątkowego, co w konsekwencji nakłada na organy władzy publicznej nowe obowiązki związane z potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa przepływu danych osobowych oraz regulowania do nich dostępu nie tylko w celu wzmocnienia zaufania obywateli do środowiska cyfrowego, ale przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa państwa, którego składnikiem jest bezpieczeństwo informacyjne, w tym zwłaszcza ochrona danych osobowych obywateli jako uczestników Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Zważywszy na szerokie ujęcie problematyki związanej z ochroną danych osobowych, należy mieć nadzieję, że zawarte w monografii materiały stanowić będą przyczynek do dyskusji nad skutecznością nowych rozwiązań prawnych, a zarazem – na co szczególnie liczą Autorzy monografii – staną się wskazówką w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania rodzące się na tle stosowania przepisów RODO w działalności podmiotów prywatnych oraz praktyce organów administracji publicznej.

SPIS TREŚCI
Wstęp . 7
Część I
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UE – NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE . 11
Majątkowy i niemajątkowy charakter prawa do (ochrony) danych osobowych w świetle przepisów reformujących system ochrony danych osobowych w UE (dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska, prof. ASzWoj) . 13
Ochrona prywatności a prawo do bycia zapomnianym w sieci (dr hab. Lucyna Szot, prof. UWr) . 35
Zakaz prasowej publikacji danych osobowych podejrzanych i oskarżonych a ustawa o ochronie tych danych (dr Maria Łoszewska-Ołowska) . 63
Część II
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP . 75
Ochrona danych osobowych po reformie 2018 r. a prawo do informacji – aspekt konstytucyjny (dr Konrad Walczuk) . 77
Bezpieczeństwo informacyjne PNR w lotnictwie cywilnym (dr hab. Małgorzata Polkowska).91
Ochrona danych osobowych w Siłach Zbrojnych RP (ppłk dr Dariusz Nowak) . 115

Uprawnienia służb specjalnych w zakresie dostępu do danych osobowych (dr Mariusz A. Kamiński) . 131
Obowiązki organu administracji publicznej w zakresie przetwarzania informacji w postępowaniu administracyjnym (dr Agnieszka Brzostek) . 147
Część III
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH – PROCEDURY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ . 163
Ochrona danych osobowych w dokumentach pokontrolnych (dr Monika Nowikowska) . 165
Ochrona danych osobowych w ramach stosunku pracy (dr Sławomir Chomoncik) . 181
Przestępstwo kradzieży tożsamości – aspekty wybrane (dr Filip Radoniewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze obrotu specjalnego (dr Piotr Milik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ stojący na straży prawa do ochrony danych osobowych (mgr Izabela Stańczuk) . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Zakończenie . 245

Książka wydana została również w wersji anglojęzycznej: REFORM OF PROTECTION OF PERSONAL DATA SYSTEM – PURPOSE, TOOLS

ISBN
978-83-65697-28-8 /druk/
978-83-65697-29-5 /e-book/

cover